klaproos
gewone schorpioenvlieg
hommelkoningin
rode kelkzwam
sint jansvlinder
appeltak
roodborst
 

Landschap

Er bestaan veel definities voor landschap. Deze site geeft vooral een beeld over het landschap als leefomgeving voor mensen. Hier met name voor inwoners van Helmond en zij die daar op bezoek komen. De nadruk ligt daarbij op de 'natuur'gebieden binnen, op en net over de Helmondse gemeentegrenzen. Deze gebieden vormen tevens de 'longen' van de stad omdat ze bijna allemaal overgaan in aansluitende natuur bij de Helmondse buurgemeenten.

Kans gemist

Alhoewel er in Helmond op het gebied van biodiversiteit ook goeie dingen gebeuren zoals de herinrichting van de Goorloopzone, onder andere aanleg nieuwe ecopassages, heeft men in de Helmondse binnenstad een kans gemist. De daar aanwezige grote achtertuinen zijn zonder uitzondering in de nieuwbouw vervangen door weliswaar mooie huizen, maar wel huizen zonder voortuin en betegelde achtertuinen. Links en rechts zijn wat onbeduidende groenstrookjes aangelegd (gras) en er is een parkje gemaakt. Maar er zit geen gedachte achter en een verbinding met andere groene stadslongen is achterwege gebleven. Voor de biodiversiteit van de binnenstad betekent dit een enorme achteruitgang. Wat minder bebouwde oppervlakte ten behoeve van een of twee wat bredere groene gordels naar de rand van de stad was hiervoor de oplossing geweest. Ten opzichte van alle andere Helmondse wijken komt de binnenstad er bekaaid vanaf.

Wandelen

Op vakantie vinden we het leuk om bezienswaardigheden te bezoeken of zomaar de omgeving te verkennen en te genieten van de mooie natuur. Alle andere weken van het jaar hebben we die mogelijkheden ook maar vergeten de meeste mensen dat hun eigen omgeving vaak net zo prachtig en divers is als in den vreemde. Inwoners van Helmond en zij die daar op bezoek zijn vinden hier een aantal wandelingen in of naar Helmondse 'natuur'gebieden die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. Vaak wordt daarbij een stuk(je) van de stad meegenomen. Meestal wordt gestart vanaf een in de buurt liggende parkeerplaats. Je kan een wandeling downloaden voor op een GPS, een kaartje met route afdrukken en van een aantal wandelingen is ook een beschrijving aanwezig.

Waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en België. Zij stellen via internet iedereen in staat natuurwaarnemingen op te slaan en te delen. Dit om de natuurrijkdom vast te leggen voor nu én voor de toekomst. Mocht u op uw wandelingen waarnemingen doen van planten en dieren stuur ze daar naar toe. Dit kan via de website en via een mobiele applicatie (obsidentify). Iedere waarneming is waardevol of het nu een gewone koolmees of een bijzondere ijsvogel betreft. Alle waarnemingen zijn welkom en dragen bij aan een beter beeld van de biodiversiteit. Alle waarnemingen die worden gedaan in Helmond en omgeving dragen dus bij aan een beter beeld van de Helmondse biodiversiteit.
Kijk eens op https://waarneming.nl en klik op 'Ontdek hoe dit werkt!'. Misschien is dit wel iets voor u.

Worm

Ooit een merel een worm tussen de tegels uit zien pikken?

's Winters lokken we mezen, roodborstjes en heggemussen naar onze tuinen en balkons met mezenbollen en pinda's. In het voorjaar verdwijnen ze. Waarom? Onze tuinen missen nestgelegenheid en nog belangrijker leveren geen voedsel voor hun jongen. In voorjaar en vroege zomer hebben de vogels veel insecten nodig om hun jongen groot te brengen. En die zijn dan nauwelijks voorhanden. 

Steeds meer worden achter- en voortuinen voor het gemak betegeld. Jammer, tuinen zorgen samen met het gemeentelijk groen ervoor dat er ook 'natuur' is in de stad zelf. Met name in de binnenstad wordt dat steeds meer een probleem omdat de nieuwbouw geen voortuin krijgt en niet of nauwelijks een achtertuin.

Daarmee verdwijnt de biodiversiteit uit de stad en daardoor verminderd ook de leefbaarheid. 

Een groene, liefst een beetje 'rommelige' tuin, helpt mee dit te voorkomen.